skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mạng thư viện Đại học Đà Nẵng (The University of Danang Academic Library Network)

     Hệ thống mạng thư viện Đại học Đà Nẵng là mạng lưới mười thư viện thuộc các Cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng và Trung tâm Thông tin Học liệu ĐHĐN có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng.

     Hệ thống thư viện được phát triển trên phần mềm công nghệ hiện đại của thế giới với Mục lục thư mục chung, trong đó Trung tâm Thông tin Học liệu ĐHĐN giữ vai trò chủ chốt trong việc quản lý, điều hành hệ thống sử dụng chung, thống nhất về các chuẩn nghiệp vụ thông tin thư viện quốc tế đảm bảo sự liên thông, đồng bộ giữa các thư viện Cơ sở giáo dục đại học thành viên và toàn hệ thống.

     Mục lục chung thư viện Đại học Đà Nẵng (UD – ALNET) cung cấp nguồn tài nguyên thông tin với hơn 200.000 nhan đề / 800.000 tài liệu bản in (bao gồm sách, ấn phẩm nhiều kỳ, luận văn, luận án, báo cáo khoa học và các tài liệu bản in khác); các cơ sở dữ liệu; tài liệu số và tài liệu điện tử hiện có tại Đại học Đà Nẵng.

     Bên cạnh đó, mạng mục lục (UD – ALNET) còn kết nối tìm kiếm đến một cơ sở dữ liệu xuất bản trực tuyến, tích hợp trên quy mô lớn chỉ mục trong môi trường điện toán đám mây, bao phủ hàng trăm triệu tài nguyên điện tử toàn văn như các bài báo, tạp chí khoa học, sách điện tử, kỷ yếu hội nghị khoa học, báo cáo kỹ thuật, luận văn … được thu hoạch từ các nhà xuất bản, từ kho số truy cập mở trực tuyến của hàng trăm trường đại học trên thế giới.

     Mục lục thư viện chung này cho phép người dùng tìm kiếm tất cả các tài liệu sẵn có từ nhiều thư viện khác nhau trong hệ thống trên cùng một giao diện thông qua một hộp tìm kiếm duy nhất (OneSearch).

Hộp tìm kiếm duy nhất (OneSearch) sẽ là một công cụ tuyệt vời để bạn tìm kiếm tài nguyên học tập, giảng dạy và nghiên cứu nếu bạn muốn:

- Tìm kiếm một nhan đề tài liệu bản in cụ thể, bất kể đó là sách hay một bài báo nghiên cứu sẵn có.
- Tìm kiếm kết hợp cả sách, bài báo, tài liệu số, cơ sở dữ liệu … theo một chủ đề nào đó hoặc đơn giản là bạn khởi đầu cho một nghiên cứu.

Trung tâm Thông tin Học liệu và thư viện các Cơ sở giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng ước mong sẽ làm hài lòng Quý bạn đọc.

Hướng dẫn đăng nhập

      
  • Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư viện tại đây
  • Danh mục tài liệu mới: tại đây
  •   

Hướng dẫn tra cứu và mượn tài liệu của thư viện

      
  • Bạn đọc tải về Hướng dẫn tra cứu tài liệu: tại đây
  •   
  • Bạn đọc tải về Hướng dẫn đặt mượn và gia hạn tài liệu: tại đây


NGUỒN THÔNG TIN TRỰC TUYẾN HỮU ÍCH MIỄN PHÍ

Trong mục này, người dùng thư viện có thể tìm thấy các nguồn thông tin cho nghiên cứu, giảng dạy về các chủ đề:

1. Khoa học máy tính
2. Tâm lý học
3. Khoa học xã hội
4. Ngôn ngữ
5. Khoa học tự nhiên & Toán học
6. Công nghệ
7. Nghệ thuật
8. Văn học
9. Lịch sử và địa lý
10. Sách điện tử miễn phí

NGUỒN HỌC LIỆU MỞ

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...